Kontakty :                    Římskokatolická farnost Rtyně v Podkrkonoší
Kostelecká 235, 542 33 Rtyně v Podkrkonoší 
 
Korespondenční adresa :
Schejbalova 100, 542 34 Malé Svatoňovice
 

Římskokatolická farnost Rtyně v Podkrkonoší

je samostatnou církevní právnickou osobou

  zřízenou Biskupstvím královéhradeckým.

Kraj: Královéhradecký 
 
Diecéze : Hradec Králové           Vikariát:Trutnov 

   
IČO: 60154144
 
 Bankovní spojení : 3077644/0300 


 
Farnost můžete podle svých možností podpořit  nejen anonymním darem při pravidelných sbírkách  o mši svaté, ale také osobně v hotovosti a nebo  bankovním převodem na výše uvedený účet ( pro  identifikaci  je třeba úvést jméno, příjmení  a kontakt).
 
Na tyto dary vám vystavíme doklad pro odpočet ze základu daně dle Zákona č. 586/1992 Sb.  o daních  z příjmů fyzických a právnických osob,  ve znění pozdějších předpisů.  

 


Všem dobrodincům děkujeme

a  vyprošujeme jim

 Boží požehnání a ochrannu Panny Marie.
 

 
 
 
 
 
Statutární zástupce a duchovní správce

 

   P. Ladislav Hojný  

 

  - administrátor excurrendo ve Rtyni v Podkrkonoší 

  - farář v M. Svatoňovicích
        ( duchovní správce poutního kostela )

 

  bydlí v Malých Svatoňovicích :

  ul. Schejbalova 100, 542 34 Malé Svatoňovice

 


 

 Telefon :  723 229 384  

 

 E-mail: ladhoj@gmail.com 

    


 
 Příležitost k osobnímu setkání

  ( např. za účelem  dojednání křtu, sňatku

     případně jiné Duchovní služby) :

 

   - ve Rtyni: středa, pátek a neděle po mši sv.
 

   - v M. Svatoňovicích : čtvrtek a neděle po mši sv.