Farní kostel svatého Jana Křtitele
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Farní kostel svatého Jana Křtitele
na návrší nad náměstím byl původně dřevěný v gotickém slohu, založen na počátku 14. století některým pánem z Vízmburku.
 

K roku 1350 uváděn jako plebánie, to znamená, že má svého kněze. Roku 1367 patří pod boušínskou faru. Původní dřevěný kostelík roku 1421 vypálili Slezané. Po husitských válkách opraven. Roku 1624 filiální k Náchodu. Když pak dřevěný kostelík hrozil rozpadnutím, roku 1679 nahrazen zděným, nynější barokní stavbou, a to zásluhou patronky Náchodska, kněžny Marie Benigny Piccolomini.

Od r. 1709 je filiální k Červenému Kostelci. V r. 1768 opraven a přistavěn k němu chór. K obnově kostela tehdy štědře přispěl  David Antonín Nývlt  rtyňský rodák, v té době vrchní úředník náchodského panství.

V r. 1786 lokalie a od roku 1854 farním. V 1. polovině 19. století rozšířendo dnešní podoby. Nynější stav po opravách v letech 1999 - 2002


Ranně barokní jednolodní stavba s pravoúhle zakončeným presbytářem, se dvěma sakristiemi, jižní a severní, a se vstupní předsíní na západní straně. Presbytář a sakristie jsou valeně překlenuty, loď je plochostropá, kruchta dřevěná.
 

Zvonice na hřbitově za kostelem z r. 1592 - 1594.
 
Fara -  budova  z r. 1837. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Podřízené stránky (2): Rtyňský Betlém Zvonice