Církevní opatření diecézního biskupa             
Diecézní biskup uděluje pro věřící na území Královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů: 
    a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, 
    b) jsou v povinné karanténě 
    c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), 
    d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.
Dispensované osoby mají podle možností věnovat čas modlitbě, četbě Písma svatého a nebo se zúčastnit bohoslužeb vysílaných sdělovacími prostředky:
   TV NOE : ( televize - satelit - INTERNET )
   Radio Proglas : ( rozhlasové vysílání - satelit - INTERNET ) 
   Farní kostel v Červeném Kostelci : INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI - ZDE (červená záložka vpravo nahoře                                                                    (" ŽIVÉ  VYSÍLÁNÍ" ) - informace o bohoslužbách jsou v ohláškách farnosti  Č. Kostelec
   Katedrála Sv Ducha v Hradci Králové : Informace na webu Biskupství
   Přehled všech přímých přenosů bohoslužeb na internetu: ODKAZ NA INTERNET ZDE  

Od pondělí 21. dubna 2021 platí pro bohoslužby nová pravidla - 3R -
    - rozestup 
2 m mezi osobami
    - respirátor
    - ruce - dezinfekce rukou u dveří kostela
Účast je nutné předem zaregistrovat na těchto bohoslužbách
- sobota večer 18.00 - Rtyně v P.
- neděle 8.30 - Rtyně v P.
- neděle 10.30 - Malé Svatoňovice

Registrace u duchovního správce farnosti na telefonním čísle 723 229 384 - zpráva SMS
( volat je možno po 20 hodině, a v pondělí po 21 hodině večerní )
Na mše sv. ve všedních dnech ( mají platnost jako v neděli ) není registrace nutná.


    

NE

1.8.

18. neděle

v mezidobí

8:30

 Rtyně v P.

za Marii Mecnarovou a celý rod

10:30

 M. Svatoňovice

 za Josefa Kulta a manželku

PO

2.8.

Pondělí 18. týdne v mezidobí

 

 

 

ÚT

3.8.

Úterý 18. týdne

 v mezidobí

 

 

 

ST

4.8.

Sv. Jan Maria Vianney

 

 

 

ČT

5.8.

Posvěcení

 římské baziliky Panny Marie

18:00

 M. Svatoňovice

za rodinu Drábkovu a Strasserovu

6.8.

Proměnění

Páně

První pátek

18:00

 Rtyně v P

za rodinu Nýčovu, Šrejberovu a Reichlovu

SO

7.8.

Sobota 18. týdne v mezidobí

Mariánská sobota

8:30

M. Svatoňovice

za poutníky a jejich dobré úmysly

18:00

Rtyně v P

 

NE

8.8.

19. neděle

v mezidobí

8:30

 Rtyně v P.

za zemřelého Viliama a celou rodinu

10:30

 M. Svatoňovice

na poděkování za prokázaná dobrodiní             

    a za Boží požehnání  pro rodinu Tesařovu

                                              a Urbanovu

Pro účast na nedělení mši sv. je třeba se předem zaregistrovat u duchovního správce farnosti na telefonním čísle 723 229 384  (volejte večer )  nebo SMS zpráva.Pro bohoslužby až do odvolání platí tato pravidla: - respirátory - rozestupy 2m  - desinfekce rukou 

Svátost smíření - sv. zpověď - v případě, že potřebujete přistoupit ke svátosti smíření (sv. zpovědi) domluvte se telefonicky předem na vhodné době, při zpovídání se dává přednost otevřenému prostoru kostela nebo sakristie 

Diecézní kalendář - v sakristii , cena 69,- Kč 

Úmysly na mší sv. dalším čtvrtletí jsou již  obsazené 

Informace o pomoci postiženým na Moravě jsou na vývěsce 

M. Svatoňovice - časopisy pro děti na stolku za lavice - jsou zdarma k rozebrání

M. Svatoňovice :  úklid kostela před poutí středa 11.srpen od 16.30 

Mariánská pouť M. Svatoňovice 2021Pomoc Moravě

Vážení duchovní a věřící, prosím, všechny nás hluboce zasáhly následky přírodní katastrofy a osudy postižených lidí na jižní Moravě. Oblastní charity Hodonín a Břeclav již bezprostředně pomáhají přímo v postižených obcích. Naše partnerská Diecézní charita Brno také vyhlásila veřejnou sbírku na pomoc lidem zasaženým čtvrtečním tornádem na Hodonínsku a Břeclavsku.

Prosím, pokud můžete, také pomozte. Děkujeme vám!

Finanční dary lze posílat na číslo účtu: 4211325188/6800, variabilní symbol: 2002.

Pro mezinárodní platby: IBAN CZ36 6800 0000 0042 1132 5188, SWIFT / BIC VBOE CZ 2X.

Můžete přispět také formou DMS na číslo: 87 777

ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90

 nebo trvala DMS TRV DCHB 30, 60, 90.