Aktuální program týdne a  ohlášení na konci nedělních bohoslužeb

Přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb : Kalendář         Aktuální informace - královéhradecká  diecéze

  

Ať slavné Kristovo vzkříšení naši tmu ve světlo promění !

Požehnané Velikonoce! 

ne

25.6

Květná neděle

Svěcení ratolestí

8:30

 Rtyně v P.

na poděkování

10:30

 M. Svatoňovice

za Jaroslava Hanla

po

26.3.

pondělí

Svatého týdne

 

 

 

út

27.3.

úterý

Svatého týdne

18:00

M. Svatoňovice

za Alenu Traxlerovou

st

283.

středa

Svatého týdne

18:00

 Rtyně v P.

za farníky

čt

29.3.

Zelený čtvrtek

16:00

 Rtyně v P.

za zemřelé kněze

18:00

 M. Svatoňovice

za manžela a oboje rodiče

30.3.

Velký pátek 

  Den přísného postu

16:00

 M. Svatoňovice

 Obřady Velkého pátku 

18:00

 Rtyně v P.

20:00

 M. Svatoňovice - Křížová cesta v Mariánském sadu

so

31.3.

Bílá sobota

Na bohoslužbu

 si přineste

 svíce

 9:00 - 17:00  Rtyně v P.  - Celodenní adorace u Božího hrobu

 10:00 - 16:00 M. Svatoňovice -  Celodenní adorace u Božího hrobu

18:00

 Rtyně v P.

za živé i zemřelé členy rodiny Bednářovy

  a Rubáčkovy

20:30

 M. Svatoňovice

za dobrý úmysl a za  kněze

ne

1.4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Po mši sv.

 žehnání pokrmů

8:30

 Rtyně v P.

na poděkování za 60 let života,

   za rodiče a celý rod

10:30

 M. Svatoňovice

na poděkování za uzdravení

    a další Boží pomoc

17:00

 M. Svatoňovice -  Velikonoční koncert

po

2.4.

Pondělí velikonočního oktávu

8:30

 Rtyně v P.

 

10:30

 M. Svatoňovice

 

18:00

 Bohdašín

 

Svátost smíření – sv. zpověď

M. Svatoňovice: úterý před mší sv. ( na požádání i po mši sv. )

Rtyně v P. : středa před mší sv. ( na požádání i po mši sv. )

Vzhledem k duplikaci obřadů Sv. týdne ( M. Svatoňovice  a Rtyně v P. ) a z časových důvodů  nebude ve čtvrtek, v  pátek a v sobotu příležitost ke  svát. smíření ( sv. zpovědi )

- Rtyně :  neděle a pondělí před  mší sv.

- M. Svatoňovice :  neděle a pondělí před mši sv. 

Křížová cesta v Mariánském sadu -  M. Svatoňovice  -  Velký pátek 30. března  2018 ve 20:00

Účastníci se shromáždí u vstupní brány. Každý  si vezme s sebou svítilnu nebo lucernu.  Doporučujeme vhodnou obuv do obtížného terénu. Účast  na vlastní nebezpečí.  V případě nepříznivého počasí se bude konat adorace v kostele.

Výuka náboženství v příštím týdnu neubude

Zapište se, prosíme, do seznamu adorace u Božího hrobu během Bílé soboty.