Aktuální program týdne a  ohlášení na konci nedělních bohoslužeb

Přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb : Kalendář         Aktuální informace - královéhradecká  diecéze


 

  

19.5.

NE

5. neděle velikonoční

8:30

 Rtyně v P. 

za rodinu Špatenkovu

10:30

 M. Svatoňovice

na dobrý úmysl, za zdraví, za vnoučata

a celý rod

17:00

M. Svatoňovice

májová pobožnost - generální vikář diecéze Mons. Mgr. Jan Paseka

20.5

PO

sv. Klement

Hofbauer

 

 

MŠE SV. NEBUDE

21.5.

ÚT

sv. Ondřej

 Bobola

18:00

 M. Svatoňovice

za farníky

22.5.

ST

sv. Julie

18:00

 Rtyně v P.

na poděkování za uzdravení

23.5.

ČT

sv. Jan Křtitel

de Rossi

18:00

 M. Svatoňovice

za rodinu Nevolovu a Kublovu

24.5.

sv. Vincent

Lerinský

18:00

 Rtyně v P.

na poděkování za uzdravení

25.5.

SO

sv. Beda Ctihodný,

 

 

 

18:00

 Bohdašín 

 

26.5.

NE

5. neděle velikonoční

8:30

 Rtyně v P. 

za rodinu Mýlovu, Širgold, Kroulíkovu, za živé zemřelé

10:30

 M. Svatoňovice

za rodinu Křišťákovu, Semerádovu

   a celý rod

17:00

M. Svatoňovice

májová pobožnost

Svátost smíření - sv. zpověď :

M. Svatoňovice : před mší sv. středa, čtvrtek, sobota neděle,  po mši sv. čtvrtek

Rtyně : před mší sv. středa , pátek, neděle / po mši sv. středa a pátek

Přehled poutí během května v M. Svatoňovicích je na vývěsce a na webových stránkách farnosti

Májové pobožnosti  - M Svatoňovice:  po každé večerní mši sv. / v neděli  17:00 

                                -  Rtyně v P. : po každé večerní mši sv. / v neděli  před mší sv.

 Příští neděli bude polovina sbírka určena jako pomoc pro křesťany vystavené pronásledování


Prohlášení biskupů k volbám do Evropského parlamentu,

které se uskuteční 24. – 25. května 2019

Prohlášení je určeno k přečtení v rámci ohlášek

5. velikonoční neděle dne 19. května 2019

V Praze dne 9. května 2019

Bratři a sestry, milí věřící,

v pátek 24. a v sobotu 25. května 2019 se v naší zemi budou opět konat volby do

Evropského parlamentu. Evropská unie má svůj základ v mírových snahách po druhé světové válce a na jejím počátku stojí veskrze křesťanská snaha – vzájemné odpuštění a smíření tak, jak se to modlíme v modlitbě Otče náš: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. K této myšlence se vzápětí připojily ekonomické důvody a nakonec se dospělo k těm výhodám, které známe dnes – volný pohyb osob a zboží. My do tohoto společného domu od roku 2004 patříme. Je to společný dům: soužití nemusí být vždy idylické a je jistě mnoho skutečností, které nás oprávněně mrzí nebo trápí. Ale je to náš dům, a proto jedinou možností, jak se zasadit o to, aby se nám v něm dobře žilo, je přiložit ruku k dílu. Proto Vás vyzýváme, abyste šli k volbám.

Avšak koho volit? K zodpovězení této otázky je nutné ještě jedno zamyšlení.

K Evropě patří křesťanství. Nikoli jen jako kulturní jev, ale jako takový způsob života, který nejen že s Kristem počítá, ale který na něho také spoléhá. Takzvané křesťanské hodnoty bez Krista jsou jen prázdnou a neživotnou skořápkou, protože při prvním útoku selžou. Proto jsme přesvědčeni, že je potřeba volit takové osobnosti, které staví na tom, co je ryze Kristovo: pro něž vláda znamená službu a láska k bližnímu není jen pojem či gesto, nýbrž životní styl.

Budoucnost Evropy leží v našich rukou. Podpořme tedy svým hlasem její křesťanskou tvář, aby náš společný domov byl místem soužití v lásce a vzájemné službě.

Vaši čeští a moravští biskupové