Aktuální program týdne a  ohlášení na konci nedělních bohoslužeb

Přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb : Kalendář         Aktuální informace - královéhradecká  diecéze

 

23.7.

ne

16. neděle

v mezidobí

8:30

 Rtyně v P. 

za  Radku Jasanskou a celý rod

10:30

 M. Svatoňovice

za rodinu Zimovu a rodiče z obojí strany

24.7.

po

sv. Kristina

 

 

 

25.7.

út

sv. Jakub

 

 

 

 

26.7.

st

sv. Jáchym

 a Anna

 

 

 

27.7.

čt

sv. Gorazd

 a druhové

18:00

 M. Svatoňovice

za rdounu Matyskovu a Bartonitshkovu

28.7.

sv. Nazarius

 a Celsus

18:00

 Rtyně v P.

na poděkování za 30 let společného života s prosbou o Boží požehnání

 do dalších let

29.7.

so

sv. Marta

 

M. Svatoňovice

10:30 mše sv. pouť sester salesiánek

13.00 mše sv. pouť františkáni - terciáři

18:00

 Bohdašín

 

30.7.

ne

17. neděle

 v mezidobí

8:30

 Rtyně v P. 

za rodinu Pelánovu a Ptáčkovu

10:30

 M. Svatoňovice

na poděkování za život P. Václava Huška

jeho službu lásku a přátelství

 Svátost smíření - sv. zpověď :

M. Svatoňovice : před mší sv. čtvrtek, neděle /  po mši sv.: čtvrtek

Rtyně : před mší sv. pátek, neděle / po mši sv. pátek


Modlitba za celostátní setkání mládeže - lístek je na stolku.

Diecézní kalendář na r. 2018, cena  65 Kč.

M. Svatoňovice : V následujících týdnech bude zahájena generální oprava varhan.

 

Ċ
Lad Ho,
17. 4. 2017 15:47