Aktuální program týdne a  ohlášení na konci nedělních bohoslužeb

Přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb : Kalendář         Aktuální informace - královéhradecká  diecéze


 

18.11.

NE

33. neděle

 v mezidobí

8:30

 Rtyně v P. 

za rodinu Menšíkovu a Ježkovu

10:30

 M. Svatoňovice

za dobrý úmysl a rodinu Čížkovu

19.11.

PO

sv. Mechtilda

 

 

 

20.11.

ÚT

sv. Felix

z Valois

 

 

 

21.11.

ST

Zasvěcení Panny Marie

 v Jeruzalémě

18:00

 Rtyně v P.

za farníky

22.11.

ČT

sv. Cecílie

18:00

M. Svatoňovice

za rodinu Justovu a Suchánkovu

23.11.

sv. Klement I. - patron diecéze

18:00

 Rtyně v P.

za Jaroslava Suchánka a celý rod

24.11.

SO

sv. Ondřej Dung-Lac

a druhové

 

 

 

18:00

 Bohdašín 

 

25.11.

NE

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

8:30

 Rtyně v P. 

za rodinu Pulzerovu a Šenkovu

10:30

 M. Svatoňovice

za zemřelou dceru, za Boží ochranu

      pro její děti a vnoučata

Příští neděli na konci mše sv. zasvěcení Božskému Srdci Páně a svátostné požehnání.

Svátost smíření - sv. zpověď :

         M. Svatoňovice : před mší sv.: čtvrtek, neděle //  po mši sv. : čtvrtek,

         Rtyně : před mší sv.:  středa, pátek, neděle // po mši sv.:  středa, pátek

Výuka náboženství - Rtyně ve škole : 13.00  1.- 4. r. -  13.40 - 14.00

                                           M. Svatoňovice - na faře - od 15.15

Rtyně v P. - setkání farní rady po mši sv. - v 18.45

Kalendáře na příští rok v sakristii,  cena 69,- Kč