Aktuální program týdne a  ohlášení na konci nedělních bohoslužeb

Přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb : Kalendář         Aktuální informace - královéhradecká  diecéze


  

17.11.

NE

33. neděle v mezidobí

 

8:30

 Rtyně v P. 

za Jaroslava Suchánka a celý rod

10:30

 M. Svatoňovice

za duše v očistci

18.11.

PO

Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla

 

 

 

19.11.

ÚT

sv. Mechtilda

 

 

Mše sv. nebude

20.11.

ST

sv. Felix

z Valois

18:00

Rtyně v P.    

za oboje rodiče

21.11.

ČT

Zasvěcení

Panny Marie

18:00

M. Svatoňovice

za rodinu Zimovu a celý rod

22.11.

sv. Cecílie

14.00

M. Svatoňovice

- pohřeb p. Jindřich Šilhavý

18:00

Rtyně v P.  

za rodinu Špatenkovu

23.11.

SO

sv. Klement

 

 

 

18:00

 Bohdašín

 

24.11.

NE

Slavnost Ježíše Krista Krále

 

8:30

 Rtyně v P. 

za Martina Gennerta, za živé zemřelé

členy rodiny Gennertovy a Rakovy

10:30

 M. Svatoňovice

za dobrodince

 

Příští neděli na konci mše sv. zásvětná modlitba  Božskému Srdci Páně a svátostné požehnání.

Svátost smíření - sv. zpověď :

M. Svatoňovice : před mší sv. úterý, čtvrtek, neděle /  po mši sv.  čtvrtek

Rtyně : před mší sv., středa, pátek ,neděle / po mši sv.  pátek

Časopis Adalbert v sakristii

Stolní kalendář na příští rok - v sakristii - cena 69,- Kč

Dnes v 17 hodin a 11 minut by měly zaznít zvony všech kostelů v naší republice.