Církevní opatření diecézního biskupa             
Diecézní biskup uděluje pro věřící na území Královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů: 
    a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, 
    b) jsou v povinné karanténě 
    c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), 
    d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.
Dispensované osoby mají podle možností věnovat čas modlitbě, četbě Písma svatého a nebo se zúčastnit bohoslužeb vysílaných sdělovacími prostředky:
   TV NOE : ( televize - satelit - INTERNET )
   Radio Proglas : ( rozhlasové vysílání - satelit - INTERNET ) 
   Farní kostel v Červeném Kostelci : INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI - ZDE (červená záložka vpravo nahoře                                                                    (" ŽIVÉ  VYSÍLÁNÍ" ) - informace o bohoslužbách jsou v ohláškách farnosti  Č. Kostelec
   Katedrála Sv Ducha v Hradci Králové : Informace na webu Biskupství
   Přehled všech přímých přenosů bohoslužeb na internetu: ODKAZ NA INTERNET ZDE  

Od pondělí 21. dubna 2021 platí pro bohoslužby nová pravidla - 3R -
    - rozestup 
2 m mezi osobami
    - respirátor
    - ruce - dezinfekce rukou u dveří kostela

Účast je nutné předem zaregistrovat na těchto bohoslužbách
- sobota večer 18.00 - Rtyně v P.
- neděle 8.30 - Rtyně v P.
- neděle 10.30 - Malé Svatoňovice

- neděle 18.00 - Malé Svatoňovice ( májová s podáváním sv. přijímání)
Registrace u duchovního správce farnosti na telefonním čísle 723 229 384 - zpráva SMS
( volat je možno po 20 hodině, a v pondělí po 21 hodině večerní )
Na mše sv. ve všedních dnech ( mají platnost jako v neděli ) není registrace nutná.

 

 

NE

2.5.

5. neděle velikonoční

 

8:30

Rtyně v P.

K ÚČASTI JE NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE

10:30

M. Svatoňovice

K ÚČASTI JE NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE

18:00

M. Svatoňovice

májová pobožnost se sv. přijímáním

K ÚČASTI JE NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE

PO

3.5

Sv. Filipa a Jakuba

 

 

ÚT

4.5.

Úterý

po 5. neděli velikonoční

18:00

 M. Svatoňovice

 

ST

5.5.

Středa

po 5. neděli velikonoční

 

 

MŠE SV. NEBUDE

ČT

6.5.

Sv. Jana Sarkandra

18: 00

 M. Svatoňovice

 

7.5.

Pátek                    po 5. neděli velikonoční

18:00

Rtyně v P.

 

SO

8.5.

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

 

 

 

18:00

Rtyně v P.

K ÚČASTI JE NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE

NE

9.5.

6. neděle velikonoční

8:30

Rtyně v P.

K ÚČASTI JE NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE

10:30

M. Svatoňovice

K ÚČASTI JE NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE

18:00

M. Svatoňovice 

májová pobožnost se sv. přijímáním

K ÚČASTI JE NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE

Pro účast na každé nedělení a sobotní  bohoslužbě ( mše sv. nebo májová pobožnost ) je nutné se předem zaregistrovat u duchovního správce farnosti na telefonním čísle723 229 384 ( volejte večer )  nebo SMS zpráva                                                   Pro bohoslužby až do odvolání platí tato pravidla:                                                            - respirátory - rozestupy - desinfekce rukou 

 

Májové pobožnosti

- Rtyně v P. : před mší sv. loretánská litanie ( pro zaregistrované účastníky mše sv. )

- M. Svatoňovice: čtvrtek po mši sv. loretánská litanie ( pro zaregistrované účastníky mše sv. /  neděle 18.00 - k účasti je nutná předchozí registrace - promluva - loretánská litanie - příležitost ke sv. přijímání

Svátost smíření - sv. zpověď - v případě, že potřebujete přistoupit ke svátosti smíření (sv. zpovědi) domluvte se telefonicky předem na vhodné době, při zpovídání se dává přednost otevřenému prostoru kostela nebo sakristie.

Sčítání lidu 2021

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Církev římskokatolická nebo Církev řeckokatolická podle toho, které církve jste členem.

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit. Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.

                        Ze srdce vám žehnají biskupové Čech, Moravy a Slezska