éAktuální program týdne a  ohlášení na konci nedělních bohoslužeb

Přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb : Kalendář         Aktuální informace - královéhradecká  diecéze


  

19.1.

ne

2. neděle

v mezidobí

8:30

 Rtyně v P. 

za zemřelého Pavla a celou rodinu

10:30

 M. Svatoňovice

za Jaroslava Hanla

     a rodiče z obojí strany

20.1.

PO

Pondělí 2. týdne

v mezidobí

 

 

 

21.1.

ÚT

sv.Anežka

Římská

18:00

M. Svatoňovice

na poděkování za dceru a manželku

22.1.

ST

Středa 2. týdne v mezidobí

18:00

 Rtyně v P.

  za farníky

23.1.

čt

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí

18:00

M. Svatoňovice

 

24.1.

sv.František Saleský

18:00

 Rtyně v P.

 

25. 1.

so

Obrácení

 sv.Pavla

 

 

 

18:00

 Bohdašín

 

26.1.

ne

3. neděle

v mezidobí

neděle

Božího slova

8:30

 Rtyně v P. 

za zemřelé rodiče a celou rodinu

10:30

 M. Svatoňovice

za rodinu Přibylovu a  rodinu Radovu

 

Svátost smíření - sv. zpověď :

M. Svatoňovice : před mší sv.: úterý, čtvrtek, neděle /  po mši sv.: úterý , čtvrtek

Rtyně : před mší sv.: středa, pátek ,neděle / po mši sv.  středa, pátek

 

Úmysly mší sv. na první čtvrtletí roku si můžete zapsat v sakristii

 

Nové číslo časopisu ADALBERT ( potvrzení o odběru v r. 2020)

 

Tříkrálová sbírka 2020:

Malé Svatoňovice: 58.423,- Kč          Rtyně : 79 442 Kč

Velké, poděkování vedoucím skupinek, koledníkům organizátorům a dobrodincům.