Církevní opatření diecézního biskupa             
Diecézní biskup uděluje pro věřící na území Královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů: 
    a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, 
    b) jsou v povinné karanténě 
    c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), 
    d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.
Dispensované osoby mají podle možností věnovat čas modlitbě, četbě Písma svatého 
   a nebo se zúčastnit bohoslužeb vysílaných sdělovacími prostředky:
- TV NOE - ( televize - satelit - INTERNET )
- Radio Proglas - ( rozhlasové vysílání - satelit - INTERNET ) 
- Farní kostel v Červeném Kostelci : INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI - ZDE (červená záložka vpravo nahoře                                                                        (" ŽIVÉ  VYSÍLÁNÍ" ) - informace o bohoslužbách jsou v ohláškách farnosti  Č. Kostelec
   Přehled všech přímých přenosů bohoslužeb na internetu: ODKAZ NA INTERNET ZDE  

Pro bohoslužby až do odvolání platí pravidla : místo roušek  se používají respirátory, obsazenost kostela 10%, rozestupy, desinfekce rukou, omezení zpěvu. Pro účast na každé mši. sv. je nezbytně nutné se předem zaregistrovat  u duchovního správce farnosti na telefonním čísle 723 229 384 (volejte nejlépe večer po 20 hodině nebo pošlete zprávu SMS).

Svátost smíření - sv. zpověď - v případě, že potřebujete přistoupit ke svátosti smíření (sv. zpovědi) domluvte se telefonicky předem na vhodné době, od 1.3. se pro zpovídání upřednostňuje otevřený prostor kostela příp. sakristie.

Omezení pohybu osob od 1.března se vztahuje i na bohoslužby > BOHOSLUŽBY OMEZENÍ. Účast na bohoslužbě v rámci okresu trvalého bydliště ( trvalého pobytu) je možná.

 

28.2.

ne

2. neděle

postní

8.00

8:30

křížová cesta

Rtyně v P.

 

k účasti je nutná předchozí registrace

10:30

M. Svatoňovice

za Jaroslava Hanla a rodiče z obojí strany

k účasti je nutná předchozí registrace

 

1.3

PO

Pondělí

po

 2. neděli postní

 

 

2.3

ÚT

Úterý

 po

2. neděli postní

18:00

 M. Svatoňovice

k účasti je nutná předchozí registrace

3.3

ST

Středa

 po

2. neděli postní

18:00

Rtyně v P.

- za rodiče z obojí strany

k účasti je nutná předchozí registrace

4.3

čt

Čtvrtek

 po

2. neděli postní

17.30 18: 00

 křížová cesta

M. Svatoňovice

 

k účasti je nutná předchozí registrace

5.3

Pátek po

2. neděli postní

PRVNÍ PÁTEK

17.30 18:00

křížová cesta Rtyně v P.

za Anežku Bednářovou, manžela a sourozence

k účasti je nutná předchozí registrace

6.3

so

Sobota po

2. neděli postní

PRVNÍ SOBOTA

8:30

M. Svatoňovice

za poutníky

18:00

Rtyně v P.

k účasti je nutná předchozí registrace

7.3

ne

3. neděle

postní

8.00

8:30

křížová cesta

Rtyně v P.

- na dobrý úmysl

k účasti je nutná předchozí registrace

10:30

M. Svatoňovice

- za Petra a Pavla a jejich rodiny

k účasti je nutná předchozí registrace