Aktuální program týdne a  ohlášení na konci nedělních bohoslužeb

Přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb : Kalendář         Aktuální informace - královéhradecká  diecéze

 

14.1.

ne

2. neděle

v mezidobí

8:30

 Rtyně v P.

za Jiřího Linharta

10:30

 M. Svatoňovice

na poděkování za dožitých 70 let maminky a za Boží požehnání a ochranu P. Marie pro děti a vnoučata

15.1.

PO

sv. Pavel Poustevník

 

 

 

16.1.

ÚT

sv. Marcel I.

18.00

 M. Svatoňovice

za Gabrielu Myštikovou, její rodinu

   a duše v očistci

17.1.

ST

sv. Antonín

 Veliký

18.00

 Rtyně v P.

za farníky

18.1.

čt

P. Maria

 Matka jednoty křesťanů

18.00

 M. Svatoňovice

za stálou Boží pomoc a ochranu Panny Marie  pro rodinu Hanušovu

19.1.

sv. Márius

a Marta

18.00

 Rtyně v P.

  mše sv. - děti

za Olgu Kuldovou

20.1.

so

sv. Fabián

 a Šebestián

 

 

 

18.00

 Bohdašín

 

21.1.

ne

3. neděle

v mezidobí

8:30

 Rtyně v P.

za živé i zemřelé členy rodiny Turkovy

  a Kuldovy

10:30

 M. Svatoňovice

na poděkování s prosbou o další pomoc

 

Svátost smíření - sv. zpověď 

M. Svatoňovice : před mší sv.- úterý, čtvrtek, neděle /  po mši sv.:úterý,  čtvrtek, 

Rtyně : před mší sv.-  pátek, neděle / po mši sv. středa, pátek

 

V sakristii jsou ještě stolní diecézní kalendáře na r. 2018

 

Nové číslo časopisu ADALBERT - nová cena 29 Kč

 

Tříkrálová sbírka 2018 - Rtyně :  celkem 72,187,- Kč a 2,25 EUR; nárůst o 4677,- Kč;

         poděkování organizátorům, vedoucím, koledníkům a hlavně dárcům

 

Úmysly mší sv. na první čtvrtletí roku si můžete zapsat v sakristii