Aktuální program týdne a  ohlášení na konci nedělních bohoslužeb

Přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb : Kalendář         Aktuální informace - královéhradecká  diecéze


 

20.5.

ne

Slavnost

seslání

Ducha svatého

8:30

 Rtyně v P. 

za rodiče, děti a vnoučata

10:30

 M. Svatoňovice

za Petra a Pavla a jejich rodiny

17:00

M. Svatoňovice

májová pobožnost

21.5.

PO

Památka

 Panny Marie

 Matky církve

 

 

 

22.5.

út

sv. Julie

18:00

  M. Svatoňovice

za zesnulé z rodiny  Vaňkovy

23.5.

st

sv. Jan Křtitel

de Rossi

18:00

 Rtyně v P.

za farníky

24.5.

čt

Ježíše Krista  Nejvyššího a věčného kněze

18:00

 M. Svatoňovice

za zesnulé z rodiny Pavlíkovy

25.5.

sv. Beda

Ctihodný,

18:00

 Rtyně v P.

za rodiče Šimkovy

26.5.

so

sv. Filip Neri

 

 

 

18:00

 Bohdašín 

 

27.5.

ne

Slavnost Nejsvětější Trojice

8:30

 Rtyně v P. 

za rodinu Mýlovu, Širgoldovu, Kroulíkovu, živé i zemřelé a celý rod

10:30

 M. Svatoňovice

za Boží pomoc pro rodinu Čepelákovu

a duše v očistci

17:00

M. Svatoňovice

májová pobožnost

 

Svátost smíření - sv. zpověď :

M. Svatoňovice : před mší sv. úterý, čtvrtek  neděle,  po mši sv. čtvrtek, ůterý

Rtyně : před mší sv. pátek, neděle / po mši sv. středa a pátek

 

Májové pobožnosti  - M Svatoňovice:  po každé večerní mši sv. / v neděli  17:00 

                                -  Rtyně v P. : po každé večerní mši sv. / v neděli  před mší sv.