Aktuální program týdne a  ohlášení na konci nedělních bohoslužeb

Přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb : Kalendář         Aktuální informace - královéhradecká  diecéze

https://sites.google.com/site/fa
K výročí P. Sigismunda Boušky, který žil i ve Rtyni, bude v Broumovském klášteře výstava -    plakát je na vývěsce. 
Od konce října bude tato výstava  přesunuta i do Rtyně.


100 let od záchrany rtyňských zvonů
Plakát   -   Záznam v pamětní knize farnosti  ( připravil Mgr. A. Rubáček ) 

24.9.

ne

25. neděle

 v mezidobí

 

8:30

 Rtyně v P.

za Václava a Ludmilu Machovy

   a celý rod

10:30

 M. Svatoňovice

na dobrý úmysl a duše v očistci

25.9.

po

sv. Kleofáš

 

 

 

26.9.

út

sv. Kosma

 a Damián

18:00

 M. Svatoňovice

za sestru, bratra a rodiče z obojí strany

27.9..

ST

sv. Vincenc

 z Paula

18:00

 Rtyně v P.

za farníky

28.9.

čt

Slavnost

sv. Václava

8:30

 Rtyně v P.

za Ladislava Procházku

18:00

 M. Svatoňovice

na poděkování za dar zdraví

29.9.

sv. archandělů Michaela,

 Gabriela a Rafaela

18:00

 Rtyně v P.

za dobrý úmysl

30.9.

so

sv. Jeroným

 

 

 

18:00

 Bohdašín 

 

1.10.

ne

26. neděle

 v mezidobí

 

8:30

 Rtyně v P.

za Jurije Žuljabina a celý rod

10:30

 M. Svatoňovice

za rodiče Vaňkovi

Svátost smíření - sv. zpověď :

M. Svatoňovice : před mší sv., úterý a  neděle, po mši sv.: čtvrtek

Rtyně : před mší sv. středa, pátek, neděle / po mši sv. středa a pátek

 

Přehled všech letošních sbírek na zvláštní účely je na webu farnosti a na vývěsce v kostele. Je tam i  sbírka na církevní školy z minulé neděle.

 

Intence na poslední čtvrtletí v tomto roce je možné zapisovat v sakristii.

 

Výuka náboženství - přihlášky na výuku náboženství jsou v sakristii, a vyplní jenom rodiče dětí, které                 nastoupily do 1. třídy,  ostatní děti které chodily v minulém roce nemusí podávat nemusí.

 

Jubileum Fatimy  - program oslav je na plakátu na vývěsce                                                                                  - ve středu 4. října je mše sv. v 17 hodin v katedrále v Hradci Králové

 

Ċ
Lad Ho,
5. 8. 2017 16:34
Ċ
Lad Ho,
5. 9. 2017 16:38