Církevní opatření diecézního biskupa             
Diecézní biskup uděluje pro věřící na území Královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů: 
    a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, 
    b) jsou v povinné karanténě 
    c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), 
    d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.
Dispensované osoby mají podle možností věnovat čas modlitbě, četbě Písma svatého a nebo se zúčastnit bohoslužeb vysílaných sdělovacími prostředky:
   TV NOE - ( televize - satelit - INTERNET )
   Radio Proglas - ( rozhlasové vysílání - satelit - INTERNET ) 
   Farní kostel v Červeném Kostelci : INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI - ZDE (červená záložka vpravo nahoře                (" ŽIVÉ  VYSÍLÁNÍ" ) - informace o bohoslužbách jsou v ohláškách farnosti  Č. Kostelec
   Přehled všech přímých přenosů bohoslužeb na internetu: ODKAZ NA INTERNET ZDE  

Aktuální pravidla pro získání plnomocných odpustků pro zemřelé
>>> ODPUSTKY - dokument   <<<                    >>>  ODPUSTKY - stručný přehled  <<< 22.11.

NE

Slavnost

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

8:30

Rtyně v P.

mše sv. pro 15 osob ( včetně kněze)

NUTNÁ REGISTRACE

10:30

M. Svatoňovice

mše sv. pro 15 osob ( včetně kněze)

NUTNÁ REGISTRACE

 

 

 

Od pondělí 23.11. bohoslužby maximálně pro 15 osob.

Pro účast na každé mši. sv. je nutné se předem zaregistrovat u duchovního správce farnosti na telefonním čísle  723 229 384 ( volejte nejlépe  večer

 po 20 hodině - v pondělí po 21 hodině ). Účast konkrétních osob se bude kontrolovat   podle seznamu při vstupu do kostela.

23.11.

PO

sv. Klementa I., patrona diecéze

 

 

 

24.11.

ÚT

sv. Ondřeje Dung-Laca

a druhů

18:00

M. Svatoňovice

mše sv. pro 20 osob ( včetně kněze)

NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE

25.11.

ST

Středa 34. týdne v mezidobí

18:00

Rtyně v P.

mše sv. pro 20 osob ( včetně kněze)

NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE

26.11.

ČT

Čtvrtek 34. týdne v mezidobí

18:00

M. Svatoňovice

mše sv. pro 20 osob ( včetně kněze)

NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE

27.11.

Pátek 34. týdne v mezidobí

18:00

Rtyně v P.

mše sv. pro 20 osob ( včetně kněze)

NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE

28.11.

 

SO

 

Sobota 34. týdne v mezidobí

 

Na Bohdašíně

 mše sv. není

18:00

Rtyně v P.

mše sv. pro 20 osob ( včetně kněze)

NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE

29.11.

NE

1. neděle adventní

8:30

Rtyně v P.

mše sv. pro 20 osob ( včetně kněze)

NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE

10:30

M. Svatoňovice

mše sv. pro 20 osob ( včetně kněze)

NUTNÁ PŘEDCHOZÍ REGISTRACE

 

V neděli je možné přistoupit ke sv. přijímání s tím, že v kostele bude najednou

 maximálně 15 osob ( v neděli 39.11.  20 osob) včetně kněze podávajícího Eucharistii

         Rtyně  16.00 - 16.30 hodin    M. Svatoňovice  od 18.00 - 18.30 

Pro sv. přijímání není registrace nutná, ale v případě, že budete potřebovat přistoupit i ke svátosti smíření ( sv. zpovědi ) oznamte to telefonicky předem a domluvte se na jiné vhodnější době ), aby ti, kteří půjdou jen ke sv. přijímání nemuseli zbytečně čekat v kostele a nebo dokonce za nepříznivého počasí i venku před kostelem. 

Časopis ADALBERT je k dispozici v sakristii 

Žehnání adventních věnců:  - při mši sv. 

         - při společném podávání sv. přijímání

         - v rodině ( obřad může vykonat i laik,  např. jeden z rodičů) text obřadu je  >>>  ZDE <<<

Svátost smíření - sv. zpověď :  po osobní domluvě s knězem; telefon : 723 229 384 ( SMS)                                                             nebo  email : ladhoj@gmail.com 

Svátost nemocných : v případě vážného zhoršení zdravotního stavu, po osobní domluvě             s knězem telefon : 723 229 384 ( SMS) nebo  email : ladhoj@gmail.com