Aktuální program týdne a  ohlášení na konci nedělních bohoslužeb

Přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb : Kalendář         Aktuální informace - královéhradecká  diecéze


  

15.9.

NE

24 neděle

 v mezidobí

8:30

 Rtyně v P. 

za Miloslava Hejnu, manželku, rodiče

    sestru  Petru

10:30

 M. Svatoňovice

za zemřelé rodiče Anežku

   a Václava Lembejovi

16.9.

PO

sv. Ludmila

 

 

 

17.9.

ÚT

 sv. Bellarmin

18:00

M. Svatoňovice

za farníky

18.9.

ST

sv. Josef Kupertinský

18:00

 Rtyně v P.

za farníky

19.9.

ČT

sv. Januárius

18:00

M. Svatoňovice

za dobrý úmysl

20.9.

sv. Ondřej,

 Pavel a druhové

18:00

 Rtyně v P.

mše sv. pro děti

za dobrý úmysl

21.9.

SO

sv. Matouš

 

 

 

18:00

 Bohdašín 

 

22.9.

NE

25 neděle

 v mezidobí

8:30

 Rtyně v P. 

za rodinu Kuldovu

10:30

 M. Svatoňovice

na poděkování za ochranu

     a pomoc Panny Marie

 

Dnešní sbírka určena na církevní školy v naší diecézi. Informace jsou na vývěsce i na webových         stránkách farnosti.

Svátost smíření - sv. zpověď :

M. Svatoňovice : před mší sv. úterý, čtvrtek, neděle /  po mši sv. úterý a  čtvrtek

Rtyně : před mší sv.středa, pátek, neděle / po mši sv. středa, pátek

 

Výuka náboženství :

    - přihlášky se vyplňují jen pro děti z 1. třídy a pro ty, které dosud na výuku nechodily.

Nové číslo časopisu Adalbert je k dispozici v sakristii.

KONCERT - Rtyně v P.  čtvrtek 19.9.2019 v 19.00 - Varhanní koncert -  Adam Viktora

         Orlicko-kladský varhanní festival

Pamětní medaili k výročí svatořečení Anežky Přemyslovny

     si můžete vyzvednout v sakristii po mši sv. během týdne.

Informace o  pouti do Říma je na vývěsce i našem webu : https://www.anezka2019.cz/

Poutní zájezd do Luže - Hlinska a Studnic - informace na vývěsce.