Aktuální program týdne a  ohlášení na konci nedělních bohoslužeb

Přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb : Kalendář         Aktuální informace - královéhradecká  diecéze


23.9.

ne

25. neděle

 v mezidobí

 

8:30

 Rtyně v P. 

za Václava a Ludmilu Machovi, sestru Věru

   a oboje rodiče

10:30

 M. Svatoňovice

za Jiřího Pinkavu a rodiče

24. 9.

po

sv. Gerard (Jaromír)

 

 

 

25.9.

út

sv. Kleofáš

18:00

M. Svatoňovice

za farníky

26.9.

st

sv. Kosma

 a Damián

18:00

  Rtyně v P.

za zemřelé kněze P. Janoa Josefa Kohla, Josefa Landu a Vladimíra Matějku

27.9.

čt

sv. Vincenc

 z Paula

18:00

M. Svatoňovice

za Jiřího Proudu a celý rod

28.9.

Slavnost

sv. Václava

8:30

M. Svatoňovice

za P. Václava Huška

18:00

 Rtyně v P.

za farníky

29.9.

 

so

sv. archandělů Michaela,

 Gabriela a Rafaela

 

 

 

18:00

 Bohdašín 

 

30.9.

ne

26. neděle

 v mezidobí

 

8:30

 Rtyně v P. 

za Václava a Vilemínu Pavlovy

10:30

 M. Svatoňovice

za dobrý úmysl

 

Svátost smíření - sv. zpověď :

         M. Svatoňovice : před mší sv.:úterý, čtvrtek, neděle //   po mši sv. : úterý, čtvrtek

         Rtyně : před mší sv.:  středa, pátek, neděle // po mši sv.:  středa, pátek

 

Příští neděli sbírka na hospic DUHA

 

Výuka náboženství - přihlášky na výuku náboženství jsou v sakristii, a vyplní jenom rodiče dětí,

      které nastoupily do 1. třídy,  ostatní děti které chodily v minulém roce nemusí podávat.

            se ještě Vyučovat bude ve středu  13.00  1.- 4. r. -  13.40 - 15.00

 

Vyšlo nové číslo časopisu ADALBERT;  rozhovor s diecézním biskupem Janem,

     který slaví životní jubileum

 

Intence - úmysly na mše sv. v dalším čtvrtletí 

 

Vyšla kniha o životě P. Vladimíra Matějky, je k dispozici v sakristii, dotovaná cena 100,- Kč,

 

Petice na podporu manželství je na stolku v kostele, kde ji můžete do konce září podepsat