Historie farnosti
 Seznámení s historií rtyňské farnosti.
Události minulých časů a zkušenosti našich předků se mohou stát zdrojem našeho poučení i povzbuzení.
( informace na této stránce postupně doplňujeme ) 
Pamětní kniha rtyňské farnosti - záznamy od r. 1840

Mgr. Anonín Rubáček, rtyňský farník a člen pastorační a ekonomické rady farnosti, provedl v r. 2012 digitalizaci. Díky jeho obětavosti je pamětní kniha dostupná pro všechny farníky, badatele a další vážné zájemce. Jedná se celkem o 1,7 GB dat, která lze uložit na flash disk nebo na DVD. Obsah farní kroniky si můžete prohlédnout v dokumentu, který je    k dispozici v zápatí této vebové stránky. V případě zájmu o digitální formu Pamětní knihy se obraťte na duchovního správce, nebo na p. A. Rubáčka.   VÝROČÍ 


100. výročí
záchrany rtyňských zvonů. 
Díky odvaze a statečnosti tehdejšího faráře P. Emila Nováka nebyly rtyňské zvony zrevírovány pro válečný průmysl. Záznam
 v pamětní knize farnosti :
( připravil Mgr. A. Rubáček )


 
 

P. Vladimír Matěka - KNIHA


- rozhovor s autorem knihy 


DUCHOVNÍ SPRÁVCI 

P. Emil Novák
 
 
Ve Rtyni působil
v letech 1921 - 39
 

 

P. Cyril Štěrba
 
Ve Rtyni působil
v letech 1939 - 76 

 
 
 
 
OSOBNOSTI

rtyňský rodák,
 vrchní úředník náchodského panství.
   

P. Sigismund Ludvík Bouška OSB
kněz, básník, spisovatel
 
 
V letech 1936 - 42 
na kněžském odpočinku
 ve Rtyni v Podkrkonoší.
 
P. Antonín Jaroslav Kadaník
rtyňský rodák


 
Ċ
Lad Ho,
29. 7. 2012 9:35
Ċ
Lad Ho,
27. 10. 2013 10:27
Ċ
Lad Ho,
21. 8. 2012 13:36
Ċ
Lad Ho,
16. 12. 2011 0:20
Ċ
Lad Ho,
20. 1. 2017 16:33
Ċ
Lad Ho,
2. 7. 2016 14:07