Ve vánoční době na hlavním oltáři nad svatostánkem v celé šíři presbytáře se staví betlém pořízený v roce 1872.
 
 
Ċ
Lad Ho,
23. 12. 2012 18:05