Vítejte na oficiálních webových stránkách Římskokatolické farnosti Rtyně v Podkrkonoší !
Římskokatolická farnost  Rtyně v Podkrkonoší
 
je samostatnou církevní právnickou osobou zřízenou Biskupstvím královéhradeckým.
V rámci organizační struktury diecéze je naše farnost začleněna do vikariátu Trutnov.
Územně  zahrnuje  město Rtyni v Podkrkonoší s farním kostelem sv. Jana Křtitele, obce:  Odolov, 
Strážkovice a Bohdašín ( místní část Červeného Kostelce ) s filiálním kostelem Nanebevzetí P. Marie. 
  
 
 
Webové stránky
 poutního místa  
 
 
  
http://www.msvatonovicekostel.cz/hlavni/svatonovicke-jubileum


Svatoňovické jubileum 

 
 
 
Oficiální webové
 stránky města
 
 
 
 
 
 
 
 

  
http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kost6441


NOC KOSTELŮ 2016

Poprvé v Malých Svatoňovicích

https://sites.google.com/site/farnostrtyne/uvod/LOGO%20IKONA.jpg

Svatý rok
 milosrdenství
odkazy, modlitby texty 
Biblický citát na dnešní den