Vítejte na oficiálních webových stránkách Římskokatolické farnosti Rtyně v Podkrkonoší !

Římskokatolická farnost Rtyně v Podkrkonoší je samostatnou církevní právnickou osobou zřízenou Biskupstvím královéhradeckým. V rámci organizační struktury diecéze je naše farnost začleněna do vikariátu Trutnov. Územně zahrnuje město Rtyni v Podkrkonoší s farním kostelem sv. Jana Křtitele, obce: Odolov, Strážkovice a Bohdašín ( místní část Červeného Kostelce ) s filiálním kostelem Nanebevzetí P. Marie.

Prohlídky - Informace

Oficiální stránky města

Aktuální informace

Rozpis čtení - neděle a svátky

Svátosti a další duchovní služby

Farnost a poutní místo

Svátost biřmování ( která se měla v naší farnosti udělovat v neděli 18.října 2020 ) se odkládá ( termín bude upřesněn ).