Vítejte na oficiálních webových stránkách Římskokatolické farnosti Rtyně v Podkrkonoší !

Římskokatolická farnost  Rtyně v Podkrkonoší
 
je samostatnou církevní právnickou osobou zřízenou Biskupstvím královéhradeckým.
V rámci organizační struktury diecéze je naše farnost začleněna do vikariátu Trutnov.
Územně  zahrnuje  město Rtyni v Podkrkonoší s farním kostelem sv. Jana Křtitele, obce:  Odolov, 
Strážkovice a Bohdašín ( místní část Červeného Kostelce ) s filiálním kostelem Nanebevzetí P. Marie. 
  
 
 
Webové stránky
 poutního místa  
 
 
  
 
 
 
Oficiální webové
 stránky města
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AKTUÁLNÍ  INFORMACEINFORMACE PŘÍPRAVA

P. Vladimír Matěka - 30. výročí úmrtí 


- rozhovor s autorem knihy 

 NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍ INFORMACE


Biblický citát na dnešní den

 
 
 
 
  
BIŘMOVÁNÍ
V neděli 18.října 2020 
při mši sv. 
odpoledne ve 14 hodin 
bude v naší farnosti 
uděloval svátost biřmování 
pomocný biskup královéhradecký