Bohdašín
 
Osada na úpatí Jestřebích hor. Byla založena jako hornická obec: "Buoh dá šín" zdravili se hledači stříbrné rudy. Již roku 1555 je zde rodina Bohdaských. V roce 1628 tu byly tři zemědělské usedlosti.
 

 
Kaple Nanebevzetí Panny Marie
je filiální k farnosti Rtyně v Podkrkonoší, s mešní licencí.
 
Představený obce Karel Burdych dal ji vystavět z kamene a cihel během léta 1862 a 19. 10. toho roku posvěcena. Roku 1864 zvětšena. Tehdy zde působil i kněz - fundatista. Kaple je majetkem města Červený Kostelec.
 
Litinový kříž na pískovcovém podstavci z roku 1896 stojí před kaplí na jižní straně vlevo od bočního vchodu, s nikami, v nich jsou reliéfy světců: uprostřed Panna Maria Bolestná, vlevo svatý Josef a vpravo svatý Jan Nepomucký. Ve výklenku čelního štítu kaple je soška Panny Marie.
 
Za působení  P. V, Matějky, před rokem 1980, byla provedena úprava liturgického prostoru.
 
Na sanktusníku se dosud dochoval zvonek s nápisem: "Ke cti chvále Boží od Antonína a Anny Soukových roku 1868". Ve věži byly dva větší zvony, které roku 1916 rekvírovány. Teprve v roce 1928 zhotoveny do věže dva nové zvony, ale již roku 1942 také rekvírovány. Náhrada za odebrané zvony byla pořízena až v jubilejním roce 2000,  díky darům p. Jarmily Burešové, jejíž muž Josef pocházel z Bohdašína.
 
Zvon Josef má hmotnost 121 kg a byl posvěcen 19. května 2001.