Prohlídky pro turisty zajišťuje
MĚSTSKÉ MUZEUM
RTYNĚ V PODKRKONOŠÍ
Tel.: 491 614 218
Mobil: 602 123 990
Zvonice 
na hřbitově za kostelem je 30 m vysoká, dřevěná, trámoví je sbíjeno dřevěnými hřeby. Jedna z nejcennějších českých dřevěných zvonic vůbec a nejhodnotnější stavba svého druhu v kraji. Byla postavena v letech 1592 - 1594. Ve zvonici jsou 3 zvony: „malý“ umíráček je nejstarší s letopočtem 1471; „střední“ - Poledník z roku 1545 umístěn sem v době výstavby zvonice, zhotovil jej zvonař Václav z Hradce Králové a „velký“ v roce 1644 ulil zvonař Martin Schrötter z Hostinného.

Během rekonstrukce objektu jsou prohlídky zvonice omezeny. Vzhledem 
k probíhajícím opravám se bude až do odvolání zvonit pouze na jeden zvon.

Na obnově této kulturní památky se finančně podílí

MINISTERSTVO KULTURY - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
 
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ - Obnova  památkového fondu na území Královéhradeckého kraje 15KPG02
 
Město Rtyně v Podkrkonoší - dar na obnovu nejvýznamnější památky města

 
                         Oprava zvonice 

V roce  2016  byla dokončena oprava základové nosné konstrukce - tzv. nosného kříže na němž spočívá vertikální část stavby. Napadené části horizontálně položených trámů byly( po rozebrání přiléhajícího zdiva) odstraněny a nahrazeny novými ručně tesanými protézami. Napojení na stávající prvky bylo zajištěno lepenými spoji. Nové prvky byly ošetřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Po vložení izolační vrstvy se provedlo  dozdění rozebraného zdiva.  Na realizaci se finančně podílelo Ministerstvo kultury ( 180000 Kč ), dále Kraj královéhradecký ( 100 000 Kč  ), Město Rtyně v Podkrkonoší (100 000 Kč ) a Farnost Rtyně v Podkrkonoší (50 247 Kč. Celková částka : 430 247 Kč. Vyúčtování za rok 2016 se nachází v zápatí této webové stránky.


 V roce  2015 pokračovala druhá etapa opravy nosné konstrukce. Po rozebrání části stávajícího zdiva byly odstraněny napadené části trámů a nahrazeny novými ručně tesanými protézami. Následovalo vložení izolační vrstvy a dozdění rozebraného zdiva.  Na realizaci se finančně podílelo Ministerstvo kultury ( 550 000 Kč ), dále Kraj královéhradecký ( 135 000 Kč  ), Město Rtyně v Podkrkonoší (100 000 Kč ) a Farnost Rtyně v Podkrkonoší (stavební práce: 52 457 Kč;  projektová dokumentace :21 780 Kč ). Vyúčtování je v zápatí této webové stránky.


V srpnu r. 2014 byla  zahájena první etapa opravy zvonice. Město Rtyně věnovalo 50.000 Kč, farnost Rtyně se podílela částkou 50.000 Kč a 200.000 Kč jsme získali z fondu Ministerstva kultury ČR. Rozsah prací a vyúčtování Dokument  Zvonice Rtyně 2014


V listopadu  2013 byla provedena  prohlídka dřevěné zvonice ve Rtyni v Podkrkonoší. Prohlídka byla zaměřena na lokalizování hlavních napadených konstrukcí zvonice dřevokaznou houbou a dřevokazným hmyzem. Napadené prvky byly objeveny ve zvonici a v prostoru nad zvonicí.   Ve zvonici bylo objeveno napadení spodního obvodového trámu a podpůrných vzpěr po celém obvodu věže, poškození hlavního trámu kříže. Nad zvonicí bylo objeveno v severozápadním nároží napadení obvodových trámů dřevokaznou houbou. Dále bylo objeveno napadení hlavního trámu kříže sever-jih, v jižní polovině. Na severozápadní rohu je dutina v šikmém kráčeti.  Objevené destruované prvky zcela ztrácí únosnost. Bez jejich včasné opravy by mohlo dojít k poškození stávající konstrukce zvonice. Při déle trvajícím stávajícím stavu by mohlo dále dojít k výraznému rozšíření napadení dřevokaznou houbou a k pozdějším větším finančním nákladům. (z posudku, který provedl Ing. Jan Chaloupský)Opravu zvonice provádí
 
TES 98 – Martin Zeman, Mládežnická 521
Ċ
Lad Ho,
21. 4. 2016 1:42
Ċ
farnost rtyně,
20. 5. 2015 16:17